Samisk skolehistorie – Saemien skuvle-vaajese

I et bredt anlagt bok- og internettprosjekt med oppstart i 2003 er det samlet en rekke bidrag til samisk skolehistorie.

Sami skuvlahistorja. Forsideillustrasjon av Bjørg Monsen Vars
Sami skuvlahistorja. Forsideillustrasjon av Bjørg Monsen Vars

På det flerspråklige nettstedet https://skuvla.info/ er det samlet personlige beretninger og hentet fram artikler fra arkiver og bibliotek. Det er kommet 6 bind utgitt både som trykte bøker i perioden 2005-2013 og samtidig lagt ut tilgjengelige på nettstedet til prosjektet.

Dette er beretninger fra hele det norske Saepmi, og verket har en rekke kilder til sørsamisk skolehistorie – Saemien skuvle-vaajese.

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden