En same avslører et tyveri i Tingvoll i 1732

I Kirkebok for Tingvoll fra 1732-1751 fortelles det om en omvandrende same kalt Tomes som ved sine magiske evner utpeker hvem som hadde stjålet smør, ost og mel på Holmeide.

Et tidlig spor av samer i norske kirkebøker er fra Tingvoll på Nordmøre i 1732. Husmann Ingebricht Hansen på Holmeide er blitt frastjålet smør, melk og mel. Henrich Strubstad får besøk av finnen Tomes som sies å kunne avsløre tyven. Blant en nattlig forsamling folk hos en tredje mann, i Henrichs Holmeides hus – dog uten husbondens vitende og godkjenning, blir Guri Jonsdatter og ei til utpekt som tyver av Tomes. Guri tilstår deretter tyveriet og blir straffet og advart med tukthus i Trondhjem om hun ikke forbedrer seg. Medhjelper Mari Amundsdatter blir også hardt tiltalt. Henrich Holmeide, Henrich Strubstad og Ingebricht Hansen blir bøtelagt for sin medvirkning til at saken er blitt undersøkt ved trolldom, mens finnen Tomes er forduftet.

Presten Harboe skriver det geistlige forhøret inn i Tingvoll kirkebok 9. oktober 1732. Tingvoll kirkebok 9 oct 1732

Les avskrift av forhøret her slik det ble nedskrevet i kirkeboka. Velg PDF-versjon for å se hele avskriften.

Hendelsen blir fyldig beskrevet i masteroppgaven Norske trolldomskonflikter opplysningstiden av Jia Mink Chan, Universitetet i Oslo 2009.  (Gå til s. 66-68).

Tingvoll kirke og prestegard. Foto: Helge Indreiten.

I dette tilfellet blir da ikke Tomes anklaget men både de som har gjort bruk av hans tjenester og den som er blitt utpekt som tyv av samen.

Ifølge Lars Petter Marthinsen i masteroppgaven Anklagede menn i trolldomsprosessene i Norge (2008 : s. 72) kunne dette gjerne skje:
Som i saken mot Tomas på Tingvoll i 1732, beskrives oftest samene som omstreifende og signerikyndige. Det er sjelden de ble anklaget selv, men de som benyttet seg av tjenestene deres ble av og til stilt for retten.

Signeri : Hvit magi brukt for å helbrede eller beskytte mot det onde. Kunne også benyttes til å avsløre tyver. 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden