Lær sørsamisk med språkappen Gïelese

Med Gïelese kan du lære deg å hilse, telle, noen ord for dyr eller mat på sørsamisk.

Vil du lære deg noen sørsamiske ord og setninger?
Med språkapplikasjonen Gïelese kan du øve ord og uttrykk på 9 temaområder ved hjelp av lyd, tekst og bilde. I Appen kan du lære ord på disset temaene:

  1. Dyjrh jïh eatneme / Dyr og natur
  2. Taalh / Tall
  3. Jiehtesh / Setninger
  4. Beapmoeh / Mat
  5. Gåetesne / I hjemmet
  6. Tsåahka / Klokka
  7. Åaredæjja / Ansiktet
  8. Kråahpe / Kroppen
  9. Heelsedh / Å hilse

Last Gïelese ned på smarttelefon eller lesebrett fra Google Play eller Applestore, eller gå inn via PC.

Språkapplikasjonen er utviklet av Aajege og Divvun-gruppa ved Norges Arkiske universitet i Tromsø.
Helen Blind Brandsfjell, Sissel Jåma og Aino Danielsen fra Aajege, og Sjur Moshagen og Børre Gaup fra Divvun-gruppa har deltatt i prosjektet, i tillegg Ryan Jonssen som programmerer, og Emmi Danielsen og Peder Kristian Bientie Aasvoll har vært engasjert å produsere lydfilene. Medielinja ved Røros videregående skole har produsert bildene og Anne Rustad deltatt som designer.
Prosjektet er finansiert av Sametinget, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Aajege.

Divvun: ordretteprogram for sørsamisk, nord- og lulesamisk. Utviklet ved Norges Arktiske universitet i Tromsø.
Gïelese:

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden