Sørsamiske sendinger på NRK Radio

I 1973 startet NRK å sende sørsamiske radioprogrammer.

Oktober 1973 startet NRK å sende sørsamiske radioprogrammer. NRK Trøndelag hadde ansvar for sendingene. Sendingene var på ti minutter hver fjerde uke og ble de første åtte årene laget av Anna Jåma Granefjell på Røros.

I 1993 etablerte NRK Sámi Radio sørsamisk lokalkontor. Kontoret ble først plassert ved NRK Nord-Trøndelags kontor i Steinkjer. Samme år startet NRK Sámi Radio faste sørsamiske radiosendinger på riksnettet. I 1996 ble det sørsamiske lokalkontoret flyttet fra Steinkjer til Snåsa.

Januar 2011 skiftet NRK Sámi Radio navn til NRK Sápmi. Dette ble gjort for bedre å reflektere at NRK Sápmi både produserer TV, nett og radio, og ikke kun det sistnevnte. NRK Sápmis radiosendinger ble også etter dette hetende Sámi Radio, selv om institusjonen skiftet navn.

NRK Sápmis historie

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden