1600-tallet

Samisk bosettingsområde var i dette hundreåret krigsarena og konfliktområde mellom Sverige og Norge/Danmark. Samene ble ufrivillige offer for territoriale interessekonflikter mellom nasjonalstatene.

Ildvåpenet (geværet) ble tatt i bruk. I «Descripto Lapponica», nedtegnet i 1670-åra, fortelles det at nesten alle Umeåsamene bruker «byssor», og at disse helst blir kjøpt i Norge. For et jeger- og fangstfolk var geværet et revolusjonerende og effektivt fangstredskap. Men pilbuen og armbrøsten levde ved siden av geværet i de fleste sameområdene til inn på 1800-tallet.

Ekornet kunne bli fanget både med slye, fallstokk eller pil og bue.

Illustrasjon: Roy Borchmann

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden