1700-tallet

I 1716 oppsøkte prest og misjonær Thomas von Westen samene. Han arbeidet intenst, og gjorde alt han kunne for å «avsløre samenes avguderi og inderste hemmligheter», og «lod ingen gaa fra sig, førend han var overbeviset grundigen».

I 1723 kom han til Krossgaarden i Snåsa, der han innkrevde åtte gievrieh/trommer. Til sammen konfiskerte han over 100 gievrieh som ble sendt til København.

Grensa mellom Norge og Sverige ble trukket i 1751.

Gårdsbosettinga ekspanderer og to kulturer med ulike næringsinteresser konkurrerte
om arealer. Samene ble slik fortrengt fra deler av sine områder.

Illustrasjon: Roy Borchmann

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden