1800-tallet

Konfliktene mellom reindriftssamer og bønder tilspisset seg. Sosial-darwinisme førte til rasistiske holdninger mot samene og Yngvar Nielsens “Framrykningsteori” ble gjeldende.

Reinbeiteområdene ble delt opp i reinbeitedistrikter. Myndighetene innførte distriktsinndelinger for få kontroll over samisk reindrift. Lappekommisjonen av 1897
sier at hensikten blant annet var å dele inn området i distrikter for å kunne innkreve
erstatning for den skade som reinen eventuelt måtte påføre jordbruket.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden