1900-tallet

Samiske organisasjoner vokste fram. Elsa Laula Renberg tok initiativ til det første felles samiske møte i Trondheim 6. februar 1917.

Etter fornorskingspolitikken (ca. 1850–1960) der sørsamisk forsvant som dagligspråk i store deler av den sørsamiske befolkningen, startet en revitalisering av samisk språk på slutten av dette århundret.

En bred samisk bevegelse i hele Saepmie ga resultater. Våren 1988 vedtok Det Norske Storting et tillegg i Grunnloven, § 110 a (Sameloven):

«Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene
til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre og
udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv

Sametinget i Norge ble opprettet i 1989.

Illustrasjon: Elsa Laula Renberg av Roy Borchmann

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden