Bronsealder

Stein, tre og horn var fortsatt i bruk, men også bronse tas i bruk som materiale for redskaper, våpen og smykker. Bronsealderen var preget av håndverkskultur og fjernhandel. Samfunnsstrukturen endres og det ser ut til at ulike gruppeidentieter
vokser fram.

På den skandinaviske halvøy får vi grupper med veldig forskjellig materiell kultur. Dette kan være knyttet til ulike næringsfomer og sosiale strukturer.

Tegning gjengitt av Hulthén 1991.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden