Eldre jernalder

Arkeologisk materiale viser tydelige økonomiske og sosiale relasjoner mellom høvdingesamfunnene langs kysten og hos jakt- og fangstsamfunnene i innlandet.
Råvarer fra innlandet som skinn, pels og jernmalm var viktige handelsvarer, noe som gjorde gode relasjoner til gruppene i innlandet viktig for å bygge opp høvdingenes
makt. Jernproduksjon inntrer på den Skandinaviske halvøya.

98 e.Kr skriver Tacitus om et folk som kalles fenni; et jakt- og fangstfolk uten våpen (sverd), hester eller faste bosteder. Dette folket bor i gammer eller telt, kler seg i
skinn og livnærer seg på dyr som de jakter.

Illustrasjon: Roy Borchmann

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden