Middelalder

Adam av Bremen nevner “skridfinner” i 1070. Skridfinnene (scritefingos) var samene, som hadde dette navnet fordi de brukte ski når de gikk på jakt.

Man ser en tydelig sentralisering av makten som forflyttes fra flere høvdinger til en konge. Fra 1200-tallet ble det innført restriksjoner om hvor handelen kunne skje, og mynt ble betalingsmiddel. Fram til 1350 kan vi se spor av en økt østlig orientert handel, blant annet i et rikt offerplassmateriale.

Fra ca 1200 ser vi også en større økning av lokalt produserte metallgjenstander i det arkeologiske materialet.

Illustrasjon: Roy Borchmann

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden