Reinnomadisme

Illustrasjon: Roy Borchman

Mye av den livsformen som er beskrevet allerede på 1500-tallet, levde videre til ut på 1800-tallet. Den største forskjellen lå i at reinen etterhvert ble hovedfundamentet,
mens fangst ble sekundært.

Hele familien flyttet med reinen mellom beiteområdene året gjennom. Reinen var svært tam og ble melket. Noe av melka ble fylt på trekagger og gravd ned i jorda for lagring til året etter. Det ble laget ost av reinmelka både til eget bruk og for salg.

Reinen ga råstoff både til mat og klær, og den ble brukt som både trekkdyr og kløvdyr.

Illustrasjon: Roy Borchmann

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden