Sørsamer i dag

Samene defineres som urbefolkning i Norge. Det er en voksende internasjonal bevissthet for å beskytte etniske gruppers, minoriteters og urbefolkningers næringer, språk og kultur, blant annet i FN’s organer.

Selv om samer jobber i alle slags yrker, er reindrifta fortsatt en viktig kulturnæring.
Utfordringer for reindrifta er blant annet stadig press fra samfunnet om bruken av reindriftsarealene. I tillegg forårsaker fredede rovvilt store årlige tap. I noen områder er tapene så store at de truer reindriftas eksistens.

Det er i dag en oppblomstring av sørsamisk språk, der mange har valgt å ta språket tilbake.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden