Yngre jernalder

I flere av de samiske områdene skjedde en forandring i bosetningsmønsteret, der et viktig kriterium for lokalisering ble reinbeite. Det er trolig at reinen ble viktigere i husholdet, først og fremst til transport og melking. Man fikk også større rekkeorganiserte boplasser både i skogslandet og ved tregrensen.

Fra denne perioden finner vi svært mange spor etter samenes førkristne religion i form av blant annet offerplasser, bjørnegraver og rike graver.

Illustrasjon: Roy Borchmann

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden