Yngre steinalder

I denne perioden skjer det endringer i teknologi, sosial struktur og næringsform. Fangst og sanking var fortsatt viktig, samtidig som en jordbrukskultur med husdyrhold og dyrking av jord vokste fram.

For jeger-/samlersamfunnet ser man at østlige kontakter med metallproduserende jordbrukssamfunn øker. I denne periode antas de nordlige samfunnene i Skandinavia å være relativt bofaste og ha utviklet en regional identitet i forhold til hverandre.

I området som senere blir «Sapmi» blir asbestmagret keramikk vanlig.

Illustrasjon: Bølareinen ved Snåsavatnet

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden