Programmer fra arkivene i NRK

NRKs digitalisering og tilgjengeliggjøring av programmer fra arkivene gir unike muligheter til å se og for noen å få gjensyn med dokumentarprogrammer om sørsamisk kultur fra en nær fortid.

Vi har plukket fram noen programmer som kan anbefales for noen innblikk inn i den nære historien. De er både tidsbilder fra sin tid og viser en rekke foregangsmenn- og kvinner fra sørsamiske miljøer.

Dokumentarserien Sørsamer fra 1979 .

Sørsamisk kultursenter i Hattfjelldal . Reportasje fra åpningen 22. mai 1987.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden