Sijti Jarnge – Samisk kultur- og utviklingssenter

Sijti Jarnge. Foto: Ingunn Utsi.
Sijti Jarnge. Foto: Ingunn Utsi.

Sijti Jarnge er et samisk kultur- og utviklingssenter i Hattfjelldal. Sijti Jarnge ble offisielt åpnet i 1987, etter et første initiativ for et samisk kultursenter med ei arbeidsgruppe i 1975.  Dette førte fram til byggestart i 1982 i Hattfjelldal, der kommunen stilte tomt til disposisjon. Kommunen er et av kjerneområdene for sørsamisk bosetting, og Sameskolen for Midt-Norge hadde hatt tilhold i Hattfjelldal sentrum side 1951. Dette var gode grunner for stedsvalget.

Stiftelsen Sijti Jarnge har som formål å forvalte og fremme samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap og være et sted for formidling, kurs og møter omkring dette. Styret har representanter fra Sametinget, Nordland fylkeskommune, Hattjelldal kommune, Helgeland Samiid Searvi og Maadtoej Sijtij Boåtsoe.

NRK sendte dette programmet fra åpningen av Sijti Jarnge 22. mai 1987.

Sijte: reinbeitedistrikt, sameby
Jarnge: sentrum, midtpunkt

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden