Dalvedh – det som kommer til syne igjen

Dalvedh er et kunstnerisk dokumentar- og historieskrivningsprosjekt som løfter sørsamiske objekter og tema fram fra skyggen av den norske majoritetshistorien i sørsamisk område.

Dalvedh. Foto: Sissel M. Bergh.
Dalvedh. Foto: Sissel M. Bergh.

Kunstprosjektet Dalvedh ble initiert av billedkunstner Sissel M. Bergh i samarbeid med musiker og komponist Frode Fjellheim. Med hjelp fra en rekke kulturbærere og akademikere på det sørsamiske feltet ble det utviklet en sammensatt utstilling bestående av film, intervjuer, musikk, joik og objekter. Utstillingen utfordrer til refleksjon omkring historieskriving og gir en rekke innspill til fortellingen om det sørsamiske. Dalvedh er et kunstnerisk bidrag til at myten om ett folk i Sør-Norge igjen kan bli til historien om to folk.

Besøk utstillingens nettside på dalvedh.info
En prosjektvisning med seminar var første start desember 2012 i Levanger.
Senere har Dalvedh i ulike oppstillinger vandret i sørsamisk område og til Oslo.
2014:
Førpremiere ved Gaaltije i Östersund
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger
Fullvisning ved Trondheim Kunstmuseum Gråmølna
Interkulturelt senter og museum/ Oslo Museum
2015:
Trøndelag folkemuseum Sverresborg
2016.
Dalvedh på Saemien Sijte, Snåsa
Dalvedh på Falstadsenteret, Ekne
Rørosmuseet.

Se intervju med kunstner Sissel M. Bergh i Árdna: Samisk kulturmagasin. 1.6.2015.

 

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden