NOU 2016:18 Hjertespråket

Utredningen Hjertespråket : forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk i serien Norges offentlige utredninger, NOU 2016 : 18, ble avgitt 10. oktober 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Der fremmes en rekke forslag fra Samisk språkutvalg for å ivareta de samiske språkenes plass og vitalitet.

Samisk språkutvalg fikk i 2014 i oppdrag å gjennomgå lovverket og foreslå tiltak og ordninger for de samiske språkene i Norge; sør-, lule- og nordsamisk språk. For å vitalisere språkene slik at de holdes levende framover er det viktigste at språkopplæringen styrkes fra barnehagenivå og videre i skolene. Det andre hovedområdet er bruk av samisk i offentlig sektor og tjenesteyting, både i form av synlighet og retten til å bli møtt på eget språk. Utvalget har fremmet forslag innen samisk språkforvaltning, opplæring, helse- og omsorg, justis- og kultursektor, om samiske stedsnavn og lover og forskrifter.  Elin Fjellheim fra Engerdal har representert det sørsamiske språkområdet.

Utredningen ble sendt på høring 13.12.2016 med frist 15.03.2017.

NOU 2016:18 Hjertespråket. Kortversjon på fire språk. Illustrasjon: Jenny Løvlie.
NOU 2016:18 Hjertespråket. Kortversjon på fire språk. Illustrasjon: Jenny Løvlie.
NOU 2016:18 Hjertespråket. Illustrasjon: Jenny Løvlie
NOU 2016:18 Hjertespråket. Illustrasjon: Jenny Løvlie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden