Samene i Susendalen

Samene i Susendalen av Václav Marek. 1992. Kilde: bokhylla.no.

Boka Samene i Susendalen av tsjekkeren Václav Marek er inntrykk han samlet i årene 1933-1948 da han bodde i Susendalen i Hattfjelldal kommune. Forfatteren gjorde et omfattende intervjuarbeid blant sine informanter og har skrevet om mange sider av samenes liv i Susendalen. Her er stoff om folketall og samiske slekter, boplasser og byggeskikk, eventyr og sagn, samenes åndelige kultur og Finnemisjonen, og ikke minst om samisk levevis og reindrift. Da de første bøndene ryddet seg gårder i Susendalen rundt 1820-1840 var det et 100-talls samer i området. Det anslås at i gjennomsnitt 9000 reinsdyr beitet i området i perioden 1750-1880 og på det meste 12000 rein. De rikeste samene hadde store reinflokker, mens de fattigste livnærte seg av fiske og jakt. Fra 1890 minket både samisk befolkning og reinflokkene i området av mange ulike årsaker. Forfatteren får fram og skjuler ikke de materielle og kulturelle konflikter som han møter gjennom de muntlige kildene.

Manuskriptet til boka var først skrevet ferdig i 1979, men enda gikk det mange år før boka ble utgitt i 1992 av Hattfjelldal kommune. En del opplysninger som var blitt foreldet, var feil eller ufullstendige ble da korrigert før utgivelsen.

Boka er rikt illustrert med forfatterens egne fotografier. Václav Mareks fotosamling ble i 2008 donert til Nasjonalbiblioteket og slik er ytterligere en fotografisk kulturskatt for Susendalen kommet som gave til Norge i tillegg til denne boka.

Boka kan blas i og leses i Nasjonalbibliotekets digitale boksamling på bokhylla.no .

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden