Gïelem nastedh – sørsamisk språksenter i Snåsa

Snåsa kommune ble del av Forvaltningsområdet for samisk språk fra 2008. I det ligger en forpliktelse til et aktivt arbeid for sørsamisk språk og kultur innen kommunen.

gelem-nastedh-e1483632799669

Gïelem nastedh – åarjelsaemien gïelejarnge / sørsamisk språksenter ble etablert som et prosjekt for vitalisering og synliggjøring av sørsamisk språk da Snåsa ble tospråklig kommune i 2008. Fra 2012 ble Gïelem nastedh et permanent språksenter under «Enhet for samisk språk og kultur» i kommunen.

Målet er å bevare og styrke sørsamisk språk og kultur ved å tilby opplæringstiltak, kurs og språkarenaer der sørsamisk kan brukes i sosiale og praktiske sammenhenger. Synlighet og bruk av språket i offentlige sammenhenger er det viktige utadrettede arbeidet.

Gïele: stemme, språk
Nastedh: karre veden sammen, friske på, legge på (i ilden)

 

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden