Kultuvre- jïh gærjabusse – Kultur- og bibliotekbussen i Trøndelag

Siden første bokbuss kom på veien i 1978 ble det kjørt tre bokbusser i regi av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Den sørsamiske bokbussdriften startet i 1994 som et prøveprosjekt med kjøring i Tydal, Røros og Nerskogen, og fra 1999 ble det med Interreg-midler mulig å kjøre også til Jämtland og Dalarna. Høsten 2004 startet et 3-årig prosjekt “Kulturbuss uten grenser” som et mobilt bibliotek- og kulturformidlingstilbud i Jämtland, Dalarna, Hedmark og Sør-Trøndelag. Siden høsten 2007 har bussen fortsatt å kjøre i sørlige deler av sørsamisk språkområde.

Dagens buss ble anskaffet i 2011 med støtte fra Sametinget for å bidra til formidling av sørsamisk kultur, litteratur og historie. Målsetninger er å gi et likeverdig tilbud til de som bor langt unna nærmeste bibliotek, og boksamlingen speiler dette formålet. Samlingen av sørsamisk litteratur – både til barn og voksne – er skjønnlitteratur, fagbøker om samisk og sørsamisk historie og kultur, samt musikk, tidsskrifter og film som presenteres i en egen samisk avdeling på bokbussen.  Sørsamisk kultur formidles også gjennom arrangementer og utstillinger både for sørsamisk og øvrig befolkning i virkeområdet.

Bokbussen målgruppe er i hovedsak barn og unge, men bussen har stoppesteder også for voksne og tilpasset den sørsamiske befolkningen. Bussen besøker i 2017 på sine faste ruter 24 skoler og barnehager mens den har 9 bokbusstopp for voksne. De faste sørsamiske stoppene er Brekken skole, Røros videregående skole og Ysterhagan barnehage på Røros, Gutu og Elgå i Engerdal kommune i Hedmark og Storsätern i Älvdalen kommune (Sverige). Ellers er det flere skoler på de øvrige rutene hvor det er sørsamiske elever. Bussen kjørte pr våren 2017 til i alt 14 kommuner. Fra 2018 driftes  bussen av Trøndelag fylkesbibliotek, og rutene justeres årlig basert på avtaler med kommunene.

Bussen deltar ved feiringer som Samenes nasjonaldag og kulturfestivalen Raasten Rastah på Røros.

Kultuvre- jïh gærjabusse Trööndelagisnie. Foto: Trøndelag fylkeskommune.

Hva betyr den sørsamiske symbolikken på  Kultur- og bibliotekbussen?
Forklaring til symbolene er hentet fra Maja Dunfjelds bok: Tjaalehtjimmie. Form og innhold i sørsamisk ornamentikk:

Borden står for samfunn og består av mange gammer med symbol for bebodd – fylt med trekantstikk. De har også stikk over hver trekant = røyk som stiger opp.
Et stikk over står også for hverdagsliv – i motsetning til tre stikk – som betyr hellig.

 

 

 

 

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden