Skilting på sørsamisk i Norge

Skilt er både veimerker og kulturmerker. For en bedre synlighet av det samiske i sørsamisk område er veiskilt og andre skilt viktige markører.

Raarvihken tjïelte - Røyrvik kommune.
Raarvihken tjïelte – Røyrvik kommune.

Forvaltningskommuner for samisk språk påtar seg å gjøre samisk synlig i offentlige sammenhenger ved bl.a. skilting. Andre kommuner og offentlige enheter kan også skilte på samisk.

Lov om stadnamn gir rett til kartfesting og skilting der samiske navn er i bruk av fastboende. §9 i Stadnamnlova slår fast:
Samiske og kvenske stadnamn som blir nytta blant folk som bur fast på eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal til vanleg brukast av det offentlege t.d. på kart, skilt, i register saman med eventuelt norsk namn.
Det er en omfattende saksgang for å få godkjent samiske stedsnavn, men når disse er blitt godkjent medfører det også bruksrett.

skilt-tjiehpieslidteratuvreDet første sørsamiske veiskiltet ble satt opp i Snåsa i desember 2013. Fra 2018 ble alle innfartsveier til Trøndelag fylkeskommune skiltet Trööndelagen fylhke da Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen til et fylke. Det kan bli flere sørsamiske skilt å se på norsk side av Saepmie i årene framover. Se etter samiske skilt om du ferdes i sørsamisk område.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden