Om den samiske nasjonalsangen

Samefolkets sang – Sámi soga lávlla – ble første gang publisert i 1906.

Same soga laula. I Sagai Muittalægje 1as April 1906
Same soga laula. I Sagai Muittalægje 1as April 1906

Sámi soga lávlla (nordsamisk) – Samefolkets sang –  ble skrevet i 1906 av sjøsamen Isak Saba (1875-1921) som var lærer og kirkesanger fra Nesseby I Finnmark. Han ble som første same valgt til Stortinget, også det i 1906.

Sangen ble 80 år senere vedtatt som felles samisk nasjonalsang ved Samekonferansen i  Åre i Sverige i 1986. Ved Samekonferansen i Helsingfors i Finland i 1992 ble Arne Sørlies melodi ble valgt som sangens offisielle melodi .

Hos Sametinget finnes teksten på norsk og på tre samiske språk. Et svensk hefte har sangen på alle tre samiske språk, svensk og engelsk og melodien med besifring.

Bemerk at det finnes to ulike sørsamiske oversettelser av sangen. Den ene av Anna Jacobsen er bestilt og anbefalt av Samerådet. Den finner du i denne artikkelen hos oss, og i lenka til Sametinget ovenfor. En annen oversettelse ved Ella Holm Bull finnes i det svenske heftet.

For å bli kjent med melodien hør disse versjonene på Youtube:
I sørsamisk versjon (Bull-versjonen) og der finner man også versjoner på alle de samiske språkene. Her er første vers sunget på finsk med norsk teksting.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden