Det samiske flagget og flaggdager

Det samiske flagget er et viktig felles symbol for samer i alle land. Flagget ble godkjent av den 13. nordiske samekonferansen i Åre i 1986 og har fått sin form av Astrid Båhl, samisk kunstner fra Skibotn i Troms.

De samiske flaggdagene er:

6. februar – Samenes nasjonaldag
2. mars – Sametinget i Finland ble åpnet 2. mars 1996
25. mars – Marimesse – Maria bebudelsesdag. Tradisjonell samisk merkedag
24. juni – Midtsommersdagen – St. Hansdagen. Tradisjonell samisk merkedag
9. august – FNs internasjonale urfolksdag
15. august – Det samiske flagget ble godkjent 15. august 1986
18. august – Samerådet ble opprettet 18. august 1956
26. august – Sametinget i Sverige ble åpnet 26. august 1993
9. oktober – Sametinget i Norge ble åpnet – 9. oktober 1989
9. november – Sameparlamentet i Finland ble opprettet 9. november 1973
15. november – Isak Saba ble født 15. november 1875
29. november – Elsa Laula Renbergs fødselsdag 1877 (vedtatt på Samerådets 21. konferanse i Tråante februar 2017).

Flagget kan også brukes ved offisielle norske flaggdager, ved offisielle norske anledninger og ved høytider og festlige anledninger for det norske folket, samt når det av forskjellige hensyn er spesielt viktig eller ønskelig.
Det samiske flagget kan også benyttes ved høytider av privat karakter.

Trøndelag fylkesbibliotek har laget en serie bordplakater for deg som vil markere de samiske flaggdagene i skole, bibliotek, rådhus eller andre steder.

skilt om flaggdager pdf (13 sider, for rask utskrift) | skilt om flaggdager word (hvis du vil endre layout eller tekst)

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden