Den samiske stjernehimmelen

Gjennom mørketiden og et liv i tett kontakt med naturen, har samene – saemieh – fått et nært forhold til stjernehimmelen. Samene har levd av reinsdyr og jakt, og samenes stjernebilder gjenspeiler dette. Vi finner reinen/elgen, jegere og jaktredskaper blant stjernene på himmelen.

Sørsamisk stjernekart. Illustrasjon: Anna Liisa Jåma. © Saemien Sijte.

Faavna: Faavna, jegeren. Faavnan vuestehke: Faavnas motstander. Faavnan davhkese: Faavnas bue. Noerthe-naestie: Nordstjernen/Polarstjernen. Sarva/sarve: Sarve, elgoksen. Tjoejkehtæjjah: Skiløperne. Båeries aahka:
Den eldre kvinnen. Galla: Galla, far til Gallas sønner. Gallen baernieh: Gallas sønner. Giebnie-guedtijh:
Kjele-bærerne.

I samisk tradisjon ser vi en kosmisk jaktscene på stjernehimmelen i mørketiden. Oksen Sarve kommer først til syne på himmelen og deretter jegeren Faavna som tar til å jakte på Sarve. Når han kommer på skuddhold kan han likevel ikke skyte, da polarstjerna – Noerhte-naestie – står imellom. Skulle han treffe den vil det bety verdens undergang.  Etter hvert kommer flere og deltar i den nattlige jakten. Blant dem er Gallas tre sønner – Gallan-baernieh – som er av solslekt og jakter på ski. Det var de som oppfant skiene. Tre kjelebærere – Giebnie-guedtijh – kommer med en kjele som skal samle blodet fra Sarve.  Slik går jakten natt etter natt i en kosmisk likevekt uten at jorden går under.

Se kortfilmen Elmien vijreme – Den himmelske jakten hos Saemien Sijte.

Fra kortfilm: Den himmelske jakten – Elmien vijreme. © Saemien Sijte 2017.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden