Klemetspelet

Klemetspelets scenografi. Kilde: Klemetspelet.no.

Klemetspelet er et friluftsteater om sørsamen Klemet Person fra Leirskardalen i Korgen i Nordland. Der levde han omkring 1900-tallet øverst i dalen under en steinheller – Klemethelleren – med familien sin, kona Anna, fem barn og noen få husdyr. Mellom fjellet og bygda levde de, i spennet mellom to kulturer.

Det fantes mange historier om Klemet som har gitt materiale for spelet. Han var kjent for sine særlige evner, naturkunnskap og helbredelseskunster. Men han var glad i dram og dro også kniven ved flere anledninger. Slik var han både en fremmed og skremmende men også ønsket blant bygdefolket. Særlig ettertraktet var han som kjentmann i fjellområdene rundt Okstindan. Blant annet var han fjellfører for den franske geografen Charles Rabot på 1880-tallet. Rabot beskrev Klemet som ”intelligent, og hadde i høieste grad både stedssans og iakttagelsesevne.”  Da geologen Adolf Hoel i 1908 ville ha Klemet med som fjellfører, kastet han ljåen og var klar med det samme i sitt 75. år. Klemet var med rette fjellets mann i Okstindan.

Fra Klemetspelet 2015. Kilde: Klemetspelet.no.

Boplassen Klemethelleren ble ferdig restaurert i 1979 etter initiativ og dugnad i bygda, men dette kulturminnet ble ødelagt ved sprengning i 1994. Hendelsen bli ikke oppklart.

Klemetspelet ble oppført første gang i 2013 og tar slik vare på historien om Klemet og hans liv. Sammen med spelet arrangeres Jamtjordmartnan som legger vekt på å tilby samiske og norske kvalitetsprodukter.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden