Samisk bibliografi – en veiviser til litteratur om samiske forhold

Samisk bibliografi for Norge gir henvisning til utgivelser om samiske og sørsamiske temaer. Her kan interesserte finne fram til artikkelstoff fra bøker, tidskrifter og årskrifter fra ulike historielag i tillegg til bokutgivelser som har samisk innhold i sin helhet.

Samisk bibliografi 1945-1987.

Den første trykte samiske bibliografien ble utgitt i 1984 og dekket perioden 1996-1980. Den bygget på Samisk database ved Universitetsbiblioteket i Trondheim, som universitetsbibliotekar Anders Løøv (1943-2006) hadde arbeidet med. Ved neste utgivelse i 1989 var perioden utvidet til å dekke 1945-1987: Samisk bibliografi : utgivelser i Norge 1945-1987.

Etter et opphold kom et tillegg i 1993: Samisk bibliografi : utgivelser i Norge 1993/1994. Det oppstod der en luke i registreringene som siden ikke er blitt tettet.

Fra 1993 tok Nasjonalbiblioteket over og startet arbeidet med databasen Samisk bibliografi i Norge.

Gå til basen og søk på “sørsamiske distrikter” for å få en samlet inngang til materiale med sørsamisk relevans. 
For registreringer fram til 25.januar 2010 kan man ennå søke her: https://www.nb.no/baser/samisk/
Fra 2010 og senere søk her, der også en del registreringer før 2010 er med:
https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SAMISK

For å søk etter svenske kilder gå til https://libris.kb.se/
Søk der for eksempel etter “sydsamisk”.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden