Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity

“Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity» er et forskningsprosjekt ved Nord universitet fra 2016-2018. Saemien Sijte er hovedsamarbeidspartner. I tillegg deltar flere samiske kompetansemiljøer og to kanadiske prosjektpartnere. Overordnet mål er økt bevissthet om sørsamisk historie, næringsliv og kultur, og om en minoritets forhold til en majoritetsbefolkning sett i et internasjonalt perspektiv.  Prosjektet støttes av Regionalt forskningsfond Midt-Norge og har fire delprosjekter. Trond Risto Nilssen er prosjektleder.

Delprosjektene har disse temaene :
– Det sørsamiske kultur- og minnelandskapet under press. Delprosjektet ser på nyere bruks- og arealkonflikter, mediedekning av disse og hvordan sørsamisk identitet og historie blir aktivert i kampen for å opprettholde samiske nærings- og kulturarealer.

– Sørsamisk historiografi.  Her undersøkes hvordan det sørsamiske er blitt behandlet i nyere regionale historieverk.

– Sørsamisk identitet i regional presse. Delprosjektet ser på hva regional presse formidlet om det sørsamiske fra slutten av 1800-tallet og til 1990-tallet, med hovedvekt på tiårene før og etter det samiske landsmøtet i 1917.

– Sørsamiske bygsler på 1700-tallet. Bygsler som ble tildelt samer i en del indre grensestrøk undersøkes nærmere, med området Vaapste som eksempel, for å gi økt forståelse av etniske prosesser i historiske kilder.

Prosjektets nettsted kan besøkes her. Du kan også finne mye lesverdig på prosjektbloggen.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden