Sørsamisk valgkrets – Åarjel-Saepmie veeljemegievlie

Valg til Sametinget skjer parallelt med Stortingsvalg hvert fjerde år. Fra 1989 var det i alt 13 samiske valgkretser. Siden 2009 ble Norge delt i 7 samiske valgkretser. Den sørsamiske valgkretsen har vært det samme området siden 1989.

Sametingets valgkretser. Kilde: Sametinget.no.

Åarjel-Saepmie veeljemegievlie – Sørsamisk valgkrets omfatter Nordland fylke fra kommunene Rana og Rødøy og sørover, Nord- og Sør-Trøndelag fylker, kommunene Rindal, Surnadal og Sunndal i Møre- og Romsdal fylke og kommunene Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Hedmark fylke. Det er den minste valgkretsen og hadde 973 velgere av totalt 15.005 i Sametingets manntall i 2013. Dette var økt til 1.030 i manntallet i 2015 av 15.356 totalt. Sørsamisk valgkrets hadde 4 av 39 representanter på Sametinget i valgperioden 2013-2017; Åarjel-Saemieh Gïelh hadde 2 representanter, NSR – Norske Samers Riksforbund og Arbeiderpartiet hadde en representant hver.

Partier med liste i sørsamisk valgkrets ved valget i 2017: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, NSR – Norske Samers Riksforbund, Senterpartiet,  Åarjel-Saemiej Gïelh – Sørsamiske røster.  For perioden 2017-2021 fikk så NSR 2 representanter og Arbeiderpartiet og Åarjel-Saemiej Gïelh en representant hver.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden