Tråante2017 – Nasjonal feiring og et felles samisk jubileum

I 2017 var det 100 år siden det første organiserte samiske landsmøte fant sted i Trondheim – Tråante – i Metodistkirken, fra 6. til 9. februar 1917. Dermed ble 2017 et jubileumsår å feire for alle samer og alle som deler et land og historie med samefolket.

Tråante 2017 Samisk jubileum

Traånte2017 stod for et jubileum for samene som folk, for Sametinget men også for Norge som nasjon, samtidig som dette felles samiske jubileet hadde siktet seg ut over de nasjonale grensene. Sametingene i Sverige og Finland og det felles Samisk parlamentariske råd var samarbeidspartnere, samt at samiske representanter fra Russland ble invitert til hovedmarkeringen i Trondheim. Der startet den organiserte samepolitiske historien i februar 1917 da det første samiske landsmøte ble arrangert fra 6.-9. februar. I tillegg ble Tråante2017 en feiring med markeringer over hele landet gjennom jubileumsåret.

Tråante2017 Fra sørsamisk plakat – Fra Kautokeino til Kalvskinnet.

Sametinget, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune inngikk i 2015 en samarbeidsavtale om markering av jubileet. Som prosjektleder ble Ida Marie Bransfjell fra Saanti Sijte ansatt. Nord-Trøndelag fylkeskommune kom siden med i styringsgruppa for jubileet. I mai 2016 kom en statlig støtte på 4 millioner via revidert statsbudsjett. En rekke samiske aktører og institusjoner forberedte på bidrag til jubileet på eget initiativ og bidro til at det ble et markant og verdig 100-årsjubileum.

Tråante2017 Fra sørsamisk plakat – Plupp – en joikakal.

Målet for feiringen ble formulert slik:
Målet for Tråante 2017 er å markere den historiske hendelsen og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og historie i et 100-års perspektiv. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratiet, og vil også rette blikket fremover og spørre hva som gjøres for å utvide demokratiet i vår egen tid. Tråante 2017s profil vil være formidling, feiring, engasjement, deltakelse og demokrati.

Hovedmarkeringen i Tråante – Trondheim – fra 5. til 12. februar 2017 ble en storslått markering og en dugnad av aktører fra hele Saepmie og med hele det offisielle Saepmie og representanter for det offisielle Norge til stede. 120 arrangementer innen politikk, næring og kultur fant sted ; møter og konferanser, utstillinger, musikk og litteratur, kunst, duedtie/håndverk og matkultur. Ikke minst ble det en synlig folkefest der byen var fylt av samiske festdrakter i alle farger ei 9-dagers festuke til ende. Jubileet fortsatte med markeringer gjennom året mange steder i landet.

Program for Tråante2017 ble publisert på www.tråante2017.no. Jubileumsuka fikk stor mediedekninga av NRK Sapmi som var til stede i Tråante med sendinger gjennom uka.  Høydepunkter kan gjenfinnes og ses på NRK Sapmi.

Tråante2017. Jubileumsåret i bilder.

Tråante : det sørsamiske navnet for Trondheim.

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden