Det andre samiske landsmøte i Staare 1918

Ett historisk möte. Protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918. Lantto, Patrik (red.). Umeå, 2018. Kilde: Vaartoe – Centrum för samisk forskning.

I Sverige ble det avholdt et første samisk landsmøte i februar 1918, året etter det første samlende møte i Trondheim i 1917. Møtet fant sted i Staare – Östersund. Det var en samling med 219 deltakere, de fleste fra sørsamisk område i Sverige. Dit kom også gjester fra Norge, blant annet var Daniel Mortenson fra Norge aktivt med på dette møtet slik som året før i Trondheim.

I Sverige ble Fatmomakke Sameförening dannet som første samiske lokalforening under Lapparnas Centralförbund i 1904. Den ble senere til Vilhelmina och Åsele Sameförening og stod som vertskap for møtet.  Samebevegelsen var ellers inspirert av andre tydelige interessegrupper på denne tida: Avholdsbevegelsen, indremisjonen, frikirkebevegelsen og arbeiderbevegelsen.

I Sverige var forholdene for samene sterkt preget av den nasjonale føringen: Lapp skall vara lapp. I geografiske områder over det som ble definert som odlingsgränsen skulle samer ha nomadisk tilhold og drive med tradisjonell reindrift. Samer som bodde nedenfor odlingsgränsen kunne bli fastboende og drive med landbruk. Men de to fikk ikke kombineres. Dette skillet ga store utfordringer for mange og ble et sentralt tema på møtet. Skolegangen for samiske barn og behovet for at samene organiserte seg var andre sentrale spørsmål.

Dokumentasjon med protokoll og foredrag fra møtet ble utgitt samme år. Denne kan leses digitalt, og en ny trykt utgave ble utgitt ved 100-årsjubileet i 2018. Se Relaterte kilder.

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden