Valget av 6. februar som samisk nasjonaldag

Valget av 6. februar som felles samisk nasjonaldag startet med en arbeidsgruppe i Nordisk sameråd i 1986.  Det var mange forslag til mulige valg av dag:

  • den første soldagen, påskelørdag, midtsommerdagen
  • fødselsdager for viktige personer i samisk historie
  • viktige tidspunkter i tradisjonelle næringer, som kalvingstid
  • merkedager, f.eks. Marias dag
  • Andre forslag var Samerådsmøtets etablering 18.08.1956, datoen da flagget ble godkjent 15.08.1986, dato for Lappekodisillen 02.10.1751, samelandsmøtet i Trondheim 6.februar 1917.
Det samiske flagget.

Behandlingen ble fullført i Helsinki juni 1992 med vedtak om 6.februar som samefolkets felles dag til minne om det første samiske landsmøte i Tråante – Trondheim – i 1917.

Siden 1993 er 6. februar blitt feiret som samisk nasjonaldag. Som følge av jubileumsåret 2017 brukes det samiske flagget stadig flere steder til markering av 6. februar.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden