Svahke reinbeitedistrikt

Svahken sijte  – Elgå reinbeitedistrikt – i Engerdal kommune i Hedmark er det sørligste samiske reinbeitedistriktet i Norge i dag. De har det meste av sine områder øst for sjøen Femunden, men det hører også til et vinterbeiteområde vest for Femunden. Det er seks sijteandeler i Svahke, og grenda Guttu sørøst for Elgå er ei samisk grend.  

Navnet Svahke – som i genitiv blir til Svahken – er det samme navnet som på norsk blir til Svuku. Svahke kalles det største fjellet i området på sørsamisk eller Stor Svuku på norsk.

På samme måte som mange andre reinbeitedistrikt ligger også Svahken sijte innenfor verneområder. 75 % av distriktet er i nasjonalparker og andre verneområder. Fra en side sett er vernet bra fordi det gir beskyttelse for arealinngrep. Men hyttebygging og ferdsel i fjellet kan også her være en kilde til uro for reinen.  Svahken sijte. Kartproduksjon Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2016.

Svahken sijte. Kartproduksjon Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2016.

Blant alle de som har og har hatt tilhørighet til Svahken sijte er det naturlig å trekke fram den store samepolitikeren Daniel Mortenson (1860-1924) og den unge musikeren Marja Mortensson (f 1995).

Les mer om Svahken Sijte i boka Samer i Rørostraktene av Sverre Fjellheim. 1999. ISBN 82-992522-6-1.

Du finner distriktsplaner for reinbeitedistriktene på Statsforvalterens hjemmeside.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden