Åarjelsaemien vierhtiesåafoe – sørsamisk kunnskapspark

Åarjelsaemien vierhtiesåafoe – sørsamisk kunnskapspark var lenge kjent som Gaske-Nøørjen Samienskovle – sameskolen for Midt-Norge, men skiftet navn i 2017.

Logo for Åarjelsaemien vierhtiesåafoe

ÅVS ligger i Hattfjelldal, og har en historie tilbake til 1951. Det er en statlig skole med internat som lenge var elevenes faste skole. I dag tilbyr skolen språksamlinger som varer en uke inntil seks ganger i løpet av et skoleår.

Hattfjelldal ble valgt som skolen, ikke så mye fordi bygda tradisjonelt har stor samisk befolkning, men fordi dette stedet hadde et høvelig hus å tilby. Under krigen hadde tyskerne bygd ei stor offisersmesse ved den gamle kirkegarden i bygda. Det hører med til historien at denne kirkegården ble kalt «finnkråa», altså stedet der mange samer var gravlagt. Etter krigen var huset i noen år hotell, men det ble ingen suksess og stedet ble derfor leid ut for å huse sameskolen i 1951.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden