Fæmund reinbeitedistrikt

Fæmund sijte ligger i Røros, Os og Engerdal kommuner. Reinbeitedistriktet er vinterbeitedistrikt for Gåebrien sijte og Saanti sijte. Fæmund sijte består derved av 19 sijteandeler og 9000 dyr.

Beitene i Fæmund sijte er preget av at det er god lavdekning. Både i skogen og i fjellet.

Du finner distriktsplaner for reinbeitedistriktene på Statsforvalterens hjemmeside.

Femund reinbeitedistrikt
Femund reinbeitedistrikt

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden