Ildgruben reinbeitedistrikt

Ildgruben reinbeitedistrikt ligger i kommunene Rana, Hemnes og Hattfjelldal. Det er det nordligste reinbeitedistriktet i sørsamisk område.

Distriktet grenser i nord mot Saltfjellet, i sør mot Røssåga og i vest mot Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt. Det er naturgitte grenser i disse retningene, men noe sammenblanding med svensk rein over grensen.

Det er to sijteandeler i distriktet, og begge hører til familien Lifjell, som flyttet hit fra Brurskanken-distriktet i 1931. Anton Lifjell (1915-71) var formann i NRL (Norske reindriftssamers landsforbund) i 1957–58, og var svigersønn av Thomas og Elsa Laula Renberg.

Lifjellfamilien driver også Lifellbovre (samisk: «Lifjell-butikken»).

Mer å lese:

Reinbeitedistrikt_Ildgruben
Ildgruben reinbeitedistrikt

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden