1500-tallet

Grunnlaget for reindriftsnomadismen utvikles videre og sijte-organisasjonen var etablert. Med råstoff fra reinen ble det laget blant annet ost, senetråd, skaller, hansker og dyner.

Samene ble krevd for skatt både av den dansk/norske kongen og svenskekongen. Gustav Vasa (svensk konge fra 1523) organiserte skinnkammeret sitt i 1553 og utvidet beskatningen vestover til også å omfatte Rana, Vefsn og Snåsa. Dobbeltbeskatninga kom til å vare i over 200 år.

Bjørnen ble betraktet som et hellig dyr. Det var knyttet faste seremonier til bjørnefangsten både ved innledning, gjennomføringen og avslutningen av jakta.

Illustrasjon: Roy Borchmann

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden