Barnebøker oversettes til sørsamisk

Gaskejïen gærjagåetie av Kazuno Kohara. (Midnattsbiblioteket).
Gaskejïen gærjagåetie av Kazuno Kohara. (Midnattsbiblioteket).

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek innledet i 2014 et samarbeid med språksenteret Gïelem nastedh i Snåsa for å øke antallet barnebøker på sørsamisk. Det første initiativet var å tilby løse oversettelser som skole, bibliotek og foreldre selv kunne lime inn i bøker på norsk/svensk.

Det neste initiativet var å utgi bildebøker i samtrykkproduksjon i samarbeid med det engelske forlaget Panmacmillan. Etter hvert har de samarbeidet med flere forlag. Bøkene er finansiert av Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune og blitt trykket i Kina.

Tredje fase var lydbøker. Blant annet fordi sørsamer bor spredt, er det viktig med god tilgang til talt sørsamisk tekst. Det er utgitt lydbøker med sørsamiske eventyr, Markusevangeliet, en diktsamling for voksne – Gaaltije, og flere barnebøker av «Leseløve»-størrelse. Lydbøkene utgis i samarbeid med språksenteret Gïeleaernie i Røyrvik.

Fjerde fase innebærer større vekt på bøker for «lese selv-alderen», fra 7-8 år. Det er viktig å tilby bøker for hele aldersspennet fra 1 til 12 år, og helst burde vi også begynne å se på ungdomsbøker, sier prosjektleder Morten Olsen Haugen. Vi velger fremdeles helst tynne bøker. Det skyldes dels hensynet til oversetterkapasitet, men også ønsket om å tilby variasjon og valgmuligheter. 

Flere av bildebøkene er laget i samarbeid med Árran, lulesamisk senter, som har samme behov for å tilby barnebøker på lulesamisk. En bok er også utgitt på nordsamisk i samarbeid med Davvi Girji, og en bok er utgitt med parallell sørsamisk og umesamisk tekst.

Det overordnede målet er å skape mest mulig sørsamisk barneboktekst. Kjært barn har mange bøker, sier prosjektleder Morten Olsen Haugen. Vi vil gjerne komme dit at også sørsamiske barn skal møte bredde og utvalg av bøker. Han har beskrevet prosjektplanene i kronikken En samisk barnebokpolitikk.

Et annet mål er å tilby større variasjon av emner og sjangre i barnelitteratur på sørsamisk, som drager, prinsesser, monster, fotball, traktorer, kampsport, å ønske seg hund eller  kyssing og kjærester. Det tredje målet er å forankre oversetterarbeidet bredt i det sørsamiske miljøet. Mange bør være med på dette kulturarbeidet.

Les mer om prosjektet

Cover Sjaavnjoe-nïejte av Bodil Vidnes-Kopperud.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.
  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden