Barnebøker oversettes til sørsamisk

Gaskejïen gærjagåetie av Kazuno Kohara. (Midnattsbiblioteket).
Gaskejïjjen gærjagåetie av Kazuno Kohara. (Midnattsbiblioteket).

Trøndelag fylkesbibliotek innledet i 2014 et samarbeid med språksenteret Gïelem nastedh i Snåsa for å øke antallet barnebøker på sørsamisk. Det første initiativet var å tilby løse oversettelser som skole, bibliotek og foreldre selv kunne lime inn i bøker på norsk/svensk.

Det neste initiativet var å utgi bildebøker i samtrykkproduksjon i samarbeid med det engelske forlaget Panmacmillan. Etter hvert har de samarbeidet med flere forlag i Norge, Sverige, England og USA. Bøkene er finansiert av Sametinget og Trøndelag fylkeskommune.

Tredje fase var lydbøker. Blant annet fordi sørsamer bor spredt, er det viktig med god tilgang til talt sørsamisk. Det er utgitt lydbøker med sørsamiske eventyr, Markusevangeliet, en diktsamling for voksne – Gaaltije, og flere barnebøker av «Leseløve»-størrelse. Lydbøkene utgis i samarbeid med språksenteret Gïeleaernie i Røyrvik.

Fjerde fase innebærer større vekt på bøker for «lese selv-alderen», fra 7-8 år og oppover. Det er viktig å tilby bøker for hele aldersspennet fra 1 år til voksen, sier prosjektleder Morten Olsen Haugen. Han er glad for at de har funnet og utgitt flere bøker som egner seg både for barn, ungdom og voksne, og peker på titler som Jïjsefuemtie (Isdragen) og Dulvie (Flommen).

Som en videreføring av lydboksatsing har samarbeidspartnerne i 2021 begynt å arbeide med videobøker. Det vil si videofilmer med opplesning av barnebøker og andre tekster på samisk. – Her er begrunnelsen den samme som med lydbøkene, sier Haugen. Barn trenger å høre mye sørsamisk.

Vi velger fremdeles helst tynne bøker. Det skyldes dels hensynet til oversetterkapasitet, men også ønsket om å tilby variasjon og valgmuligheter. Heller mange ulike, tynne bøker enn ei tykk bok.

Flere av bildebøkene er laget i samarbeid med Árran, lulesamisk senter, som har samme behov for å tilby barnebøker på lulesamisk. Noen få bøker utgitt på nordsamisk i samarbeid med Davvi Girji eller med Samerådet, Enkeltbøker er også utgitt med parallelltekst på sørsamisk/umesamisk og nordsamisk/skoltesamisk. I 2020 innledet de et samarbeid med pitesamiske språkarbeidere om å hjelpe dem med bøker på deres språk.

Pr september 2021 har fylkesbiblioteket bidratt til i alt 130 utgivelser og oversettelser. Dette fordeler seg slik

 • 24 løse oversettelser
 • 17 lydbøker
 • 48 bøker på sørsamisk
 • 12 bøker på lulesamisk
 • 6 på nordsamisk
 • 2 på pitesamisk
 • 4 på sørsamisk/lulesamisk
 • 2 på sørsamisk/nordsamisk
 • 1 på sørsamisk/umesamisk
 • 1 på lulesamisk/nordsamisk
 • 2 på nordsamisk/skoltesamisk

9 av utgivelsene er i samarbeid med den norske Disney-utgiveren Egmont. Det er ett Donald-blad og to «Frost 2»-utgivelser som har kommet på tre samiske språk nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Det overordnede målet har vært å skape mest mulig sørsamisk barneboktekst. – Kjært barn har mange bøker, sier prosjektleder Morten Olsen Haugen. Vi vil gjerne at også sørsamiske barn skal møte bredde og utvalg av bøker. Han har beskrevet prosjektplanene i kronikken En samisk barnebokpolitikk i fagbladet Bibliotekaren i 2014.

Et annet mål er å tilby større variasjon av emner og sjangre i barnelitteratur på sørsamisk, som drager, prinsesser, monster, fotball, traktorer, kampsport, å ønske seg hund eller  kyssing og kjærester. Det tredje målet er å forankre oversetterarbeidet bredt i det sørsamiske miljøet. Vi tror det er viktig for språkarbeidet framover at mange sørsamisktalende har prøvd seg som oversettere.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

 • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden