Låarte reinbeitedistrikt

Låarten sijte (Luru reinbeitedistrikt) ligger øst i Snåsa, og i Grong og Lierne. Det er seks sijteandeler her. Det meste av distriktet ligger innenfor grensene til Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark.

Navnet «Låarte» er navn både på elva, dalen og et fjell her i området. På norsk er det kjent som «Luru».

Fra gammelt av omfattet Låarte områdene helt øst til Hartkjølen i Lierne, men i 1927 ble grensene justert, slik at Hartkjølen ble lagt til Tjåehkeren sijte, mens Låarte etter hvert overtok noen områder rundt Bransfjell.

Låarte var et av de første distriktene hvor museet Saemien sijte begynte å registrere samiske kulturminner. Den kjente reineieren og predikanten Thorkel Jonassen (1839-1921) hadde tilhold her den siste delen av livet sitt. Malena Torkelsen (1871–1954) er en annen kjent reineier herfra.

I nyere tid har Aina Bye og Bengt Åke Jåma skildret livet her fint i sin tospråklige praktbok Mijjieh låartesne = Landet går i arv: rein, folk og natur i Luru reinbeitedistrikt, som de ga ut i 2011. Den sørsamiske tittelen Mijjieh låartesne betyr «vi i Luru».

Mer å lese og se :

Låarte reinbeitedistrikt
Låarte reinbeitedistrikt

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden