Saanti sijte – Essand reinbeitedistrikt

Saanti sijte eller Essand reinbeitedistrikt har sine områder sør for E14/Stjørdalselva i kommunene Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. Sijten har også beiteområder i Åre kommune i Sverige. Det er 9 sijteandeler – eller reindriftsfamilier, her. Saantin sijte har vinterbeite i Femund reinbeitedistrikt, sammen med Gåebrien sijte. 

Det sørsamiske navnet Saanti viser til landskapsnavnet Saanth som er området rundet Saantenjaevrie (Essandsjøen) i Tydal.  (Tekst fra Wikipedia).

Distriktet var part i Selbu-saken. Der ble det slått fast rett til beite på privat grunn innenfor reinbeitedistriktets grenser.

Fotografen Bente Haarstad fra Selbu har fotografert og filmet fra distriktet.

Du finner distriktsplaner for reinbeitedistriktene på Statsforvalterens hjemmeside.

Saanti reinbeitedistrikt

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden