• Barnebøker oversettes til sørsamisk

  Publisert 28.11.2016 av Morten Olsen Haugen, Trøndelag fylkesbibliotek

  Trøndelag fylkesbibliotek innledet i 2014 et samarbeid med språksenteret Gïelem nastedh i Snåsa for å øke antallet barnebøker på sørsamisk. Det første initiativet …

 • Rørosmuseet

  Publisert 22.11.2016 av Rørosmuseet og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Røros Museumsforening ble opprettet i 1930. I 1990 ble foreningen omdannet til stiftelsen Rørosmuseet sammen med Olavsgruva, som var åpnet i 1979. Rørosmuseet ble innlemmet i MiST …

 • Gellie-laaketje – Sørsamisk mangfold anno 2001

  Publisert 01.11.2016 av Rørosmuseet og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Sørsamer i ulik alder med tilknytning til Rørosområdet forteller om det å være same i 2001. Bidragsyterne var Nils Tonny Bransfjell (38), Frode Fjellheim (42), Jarle Jonassen …

 • Reinbeiteområder i Norge

  Publisert 27.06.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Områdene hvor det drives samisk reindrift utgjør ca 40 % av arealet i Norge. Det omfatter 6 reinbeiteområder som i hovedsak følger fylkesgrensene.  …

 • Lexin Bildtema – Sørsamisk lydleksikon på nett

  Publisert 27.05.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Lexin Bildtema er delt inn i ulike temaer som menneskekroppen, klær, kjøkkenutstyr, by og trafikk, idrett og vær. Lydordboken er utviklet ved Skolverket i Sverige, Institutet för språk och folkminnen …

 • Røros-samiske tekster

  Publisert 10.05.2016 av Aajege, Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Forfatterens forord til nyutgave i 1992: Det er gledelig at Norsk Folkemuseum har funnet mulighet til å gi ut denne boken som lenge …

 • Ovnsplater fra Mostadmark jernverk

  Publisert 09.05.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Bakgrunnen for motivet var denne tegningen av Jöns Ljungberg fra Härjedalen (f.1736 – d.1818).           Her et eksempel på …

 • Reinbeitedistrikter i sørsamisk område

  Publisert 29.04.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Det er 16 reinbeitedistrikter i sørsamisk område fra Saltfjellet i nord til Hedmark i sør. I tillegg har reindriftssamer i Trollheimen konsesjon for …