• Røros-samiske tekster

  Publisert 10.05.2016 av Aajege, Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Forfatterens forord til nyutgave i 1992: Det er gledelig at Norsk Folkemuseum har funnet mulighet til å gi ut denne boken som lenge …

 • Ovnsplater fra Mostadmark jernverk

  Publisert 09.05.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Bakgrunnen for motivet var denne tegningen av Jöns Ljungberg fra Härjedalen (f.1736 – d.1818).           Her et eksempel på …

 • Reinbeitedistrikter i sørsamisk område

  Publisert 29.04.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Det er 16 reinbeitedistrikter i sørsamisk område fra Saltfjellet i nord til Hedmark i sør. I tillegg har reindriftssamer i Trollheimen konsesjon for …

 • Sametinget i Norge

  Publisert 20.04.2016 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Som politisk institusjon skal Sametinget styrke samenes politiske stilling. Sametinget arbeider etter parlamentariske prinsipper, som betyr at det sittende Sametingsrådet ledet av Sametingspresidenten …

 • Tsjernobyl-ulykken i 1986

  Publisert 19.04.2016 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  En stor regnsky tar opp radioaktivt cesium 137 fra ulykken og kommer inn over store deler av Skandinavia. Det påfølgende regnet forurenser jord, …

 • Selbu-saken avgjøres i Høyesterett i 2001

  Selbu-saken avgjøres i Høyesterett i 2001

  Publisert 19.04.2016 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  En tvist mellom Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikter og grunneiere i Selbu i Sør-Trøndelag ble i 2001 av Høyesterett avgjort i henhold til gammel …

 • Saemien Sijte

  Publisert 07.04.2016 av Saemien Sijte

  Saemien Sijte startet som en kulturforening i 1964 med sikte på å etablere et samisk kulturhus der bygninger, gjenstander og duedtie/sløyd kunne vise den sørsamiske kulturen og historien. Bygget Saemien …