• Om sørsamisk historie i norrøne kilder

  Publisert 17.12.2016 av Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med Else Mundal

  Til dette har historiker og professor i norrøn filologi Else Mundal gitt interessante bidrag.  Foruten fortellingen om Snøfrid og Harald Hårfagre på Dovre viser Mundal til andre eksempler der finner …

 • Samene i Susendalen

  Publisert 05.12.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Boka Samene i Susendalen av tsjekkeren Václav Marek er inntrykk han samlet i årene 1933-1948 da han bodde i Susendalen i Hattfjelldal kommune. …

 • Barnebøker oversettes til sørsamisk

  Publisert 28.11.2016 av Morten Olsen Haugen, Trøndelag fylkesbibliotek

  Trøndelag fylkesbibliotek innledet i 2014 et samarbeid med språksenteret Gïelem nastedh i Snåsa for å øke antallet barnebøker på sørsamisk. Det første initiativet …

 • Rørosmuseet

  Publisert 22.11.2016 av Rørosmuseet og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Røros Museumsforening ble opprettet i 1930. I 1990 ble foreningen omdannet til stiftelsen Rørosmuseet sammen med Olavsgruva, som var åpnet i 1979. Rørosmuseet ble innlemmet i MiST …

 • Gellie-laaketje – Sørsamisk mangfold anno 2001

  Publisert 01.11.2016 av Rørosmuseet og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Sørsamer i ulik alder med tilknytning til Rørosområdet forteller om det å være same i 2001. Bidragsyterne var Nils Tonny Bransfjell (38), Frode Fjellheim (42), Jarle Jonassen …

 • Reinbeiteområder i Norge

  Publisert 27.06.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Områdene hvor det drives samisk reindrift utgjør ca 40 % av arealet i Norge. Det omfatter 6 reinbeiteområder som i hovedsak følger fylkesgrensene.  …

 • Lexin Bildtema – Sørsamisk lydleksikon på nett

  Publisert 27.05.2016 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Lexin Bildtema er delt inn i ulike temaer som menneskekroppen, klær, kjøkkenutstyr, by og trafikk, idrett og vær. Lydordboken er utviklet ved Skolverket i Sverige, Institutet för språk och folkminnen …