• Forvaltningsområde for samisk språk i Norge

  Publisert 21.09.2017 av Trøndelag fylkeskommune

  At samisk språk blir synlig i offentligheten og retten til å kunne bruke eget samisk språk i offentlige sammenhenger er hovedmålene for forvaltningsområdet for samisk språk. Samelovens språkregler …

 • Klemetspelet

  Publisert 05.07.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Klemetspelet er et friluftsteater om sørsamen Klemet Person fra Leirskardalen i Korgen i Nordland. Der levde han omkring 1900-tallet øverst i dalen under en steinheller – Klemethelleren – med familien sin, …

 • Den samiske stjernehimmelen

  Publisert 02.07.2017 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  I samisk tradisjon ser vi en kosmisk jaktscene på stjernehimmelen i mørketiden. Oksen Sarve kommer først til syne på himmelen og deretter jegeren Faavna som tar til å jakte på Sarve. …

 • Høring om en sannhetskommisjon

  Publisert 26.06.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  I en uttalelse fra den 5. sameparlamentariske konferansen under Tråante2017 ble  spørsmålet om en sannhets- og forsoningskommisjon satt på dagsorden. Bakgrunnen for dette i Norge …

 • Lars Dunfjeld

  Publisert 24.06.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og Saemien Sijte

  Lars Dunfjeld (1916-1980) var en svært dyktig og anerkjent utøver av duedtie, tradisjonell sørsamisk brukskunst. Hans form og utsmykning av håndverksarbeider i horn og tre står i en …

 • Jon Henrik Fjällgren

  Publisert 22.06.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Jon Henrik Mario Fjällgren er født 1987 i Colombia og ble adoptert av en samisk familie i Sverige. Der vokste han opp i en reindriftsfamilie i Mittådalens …

 • Marja Mortensson

  Publisert 14.06.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

  Marja Helena Fjellheim Mortensson er født 1995 og har vokst opp i en reindriftsfamilie i Svahken sïjte lengst nord i Hedmark sammen med …

 • foto av aernie, ildsted

  Samiske kulturminner

  Publisert 07.04.2017 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Kulturminner defineres i kulturminneloven som ”alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller …

 • Bååstede – Hjemkomst

  Publisert 10.03.2017 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Bååstede betyr tilbake på sørsamisk. Det har gitt navn til et prosjekt der halvparten av Norsk Folkemuseums samiske samling på om lag 4200 samiske gjenstander …

 • Det samiske flagget og flaggdager

  Publisert 23.02.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Det samiske flagget er et viktig felles symbol for samer i alle land. Flagget ble godkjent av den 13. nordiske samekonferansen i Åre …