• Sametinget i Norge

  Publisert 20.04.2016 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Som politisk institusjon skal Sametinget styrke samenes politiske stilling. Sametinget arbeider etter parlamentariske prinsipper, som betyr at det sittende Sametingsrådet ledet av Sametingspresidenten …

 • Tsjernobyl-ulykken i 1986

  Publisert 19.04.2016 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  En stor regnsky tar opp radioaktivt cesium 137 fra ulykken og kommer inn over store deler av Skandinavia. Det påfølgende regnet forurenser jord, …

 • Selbu-saken avgjøres i Høyesterett i 2001

  Selbu-saken avgjøres i Høyesterett i 2001

  Publisert 19.04.2016 av Saemien Sijte og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  En tvist mellom Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikter og grunneiere i Selbu i Sør-Trøndelag ble i 2001 av Høyesterett avgjort i henhold til gammel …

 • Saemien Sijte

  Publisert 07.04.2016 av Saemien Sijte

  Saemien Sijte startet som en kulturforening i 1964 med sikte på å etablere et samisk kulturhus der bygninger, gjenstander og duedtie/sløyd kunne vise den sørsamiske kulturen og historien. Bygget Saemien …

 • Sørsamiske sendinger på NRK Radio

  Sørsamiske sendinger på NRK Radio

  Publisert 05.04.2016 av Saemien Sijte

  Oktober 1973 startet NRK å sende sørsamiske radioprogrammer. NRK Trøndelag hadde ansvar for sendingene. Sendingene var på ti minutter hver fjerde uke og …