• Vivallen

  Publisert 26.11.2017 av Trøndelag fylkesbibibliotek

  Gravene ved Vivallen i Funäsdalen i Sverige representerte et gjennombrudd for sørsamisk arkeologi da arkeolog Inger Zachrisson på 1980-tallet kunne ny tolke funnene …

 • Anna Jacobsen og det sørsamiske språket

  Publisert 21.11.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Jaahkenelkien Aanna – Anna Johanna Jacobsen – var en pioner i arbeidet for sørsamisk språk.  Anna Jacobsen vokste opp i en reindriftsfamilie i Majavatn. Hjemmespråket …

 • Samiske veivisere

  Publisert 21.11.2017

  Hvert år utnevnes noen ungdommer i alderen 18-25 år til samiske veivisere. Sámi allaskuvla / Samisk høgskole i Kautokeino tilbyr årskurset Samisk kultur- …

 • Tinntrådbroderi

  Publisert 18.11.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Tinnarbeid er kjent i samisk tradisjon og dokumentert i funn på offerplasser fra jernalder og middelalder. Gråträsk-og Mörträsk-funnene fra sjøer i Sverige har avdekket større tinndepoter fra middelalderen. Tinn er blitt brukt …

 • Njalla – Stolpebur

  Publisert 04.11.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  En njalla – stolpebur – er et lite stabbur som ble bygd på en stolpe to-tre meter over bakken. Stolpen var en trestamme som ble kappet og tørket …

 • Glomdalsmuseet

  Publisert 27.10.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med Glomdalsmuseet

  Glomdalsmuseet er kulturhistorisk museum for Solør og Østerdalen med sete i Elverum. Museets historie går tilbake til åpning i 1911. Fra 2009 ble Glomdalsmuseet …

 • Byrkije reinbeitedistrikt

  Publisert 25.09.2017

  Sørøst i Nordland og lengst nord i Trøndelag ligger Byrkije reinbeitedistrikt, i Hattfjelldal, Grane og Røyrvik kommuner. Nabodistrikter er Ildgruben og Jillen Njaarke i …

 • Fovsen-Njaarke reinbeitedistrikt

  Publisert 25.09.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  På Fosenhalvøya i Trøndelag finner vi Fovsen-Njaarke – Fosen – reinbeitedistrikt. Distriktet har to sijter som driver hver for seg; Nord-Fosen (2.200 km) …

 • Skæhkere reinbeitedistrikt

  Publisert 23.09.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Skæhkeren sijte – Skjækerfjella reinbeitedistrikt – har sine områder i Snåsa, Steinkjer og Verdal. Det strekker seg mot nord til Imsdalen og Grønningen …

 • Wilks Design

  Publisert 22.09.2017 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

  Tre søstre – Eva Anette Wilks, Laila Gunilla Wilks og Hanne-Lena Wilks – alle med tilknytning til reindrift i Skjækerfjellene i Skæhkeren Sijte, har med inspirasjon og råvarer …