• Historien om Thorkel Jonassen

    Publisert 04.08.2015 av Trøndelag fylkesbibliotek

    Thorkel Jonassen var av Børgefjellslekta; farfaren hans het også Thorkel Jonassen. Thorkel og familien hans reiste fra hjemtraktene ved  Børgefjell i Nordland i …

  • Snøfrid og Harald Hårfagre

    Publisert 04.08.2015 av Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

    Fortellingen om Snøfrid er eksempel på et betydningsfullt sørsamisk innslag i de norske kongesagaene. For rikssamlingen i Norge var det vesentlig at det samiske folket ble …